Hacettepe Üniversitesi 70 Sağlık Personeli Alıyor 17 Aralık 2015

Hacettepe Üniversitesi tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 70 sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek.

Haberler 17.12.2015, 17:03
Hacettepe Üniversitesi 70 Sağlık Personeli Alıyor 17 Aralık 2015

 

Hacettepe Üniversitesi tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 70 sağlık personeli alımı yapılacağı ilan edildi.

Hacettepe Üniversitesine ücretleri Özel Bütçeden ve Döner Sermayeden karşılanmak üzere, Lisans ve ön lisans mezunu 56 Hemşire, 1 Psikolog ve 13 sağlık Teknikeri alımı yapılacak.

Başvurular ilanın gazete yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurularda 2014 KPSSP3 puan türleri esas alınacak. Sonuçlar son başvuru tarihinden sonra 7 gün içerisinde Hacettepe Üniversitesi resmi internet adresinden duyurulacak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (17.12.2015)
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır (29 Hemşire pozisyonu için ücretler Özel Bütçeden, diğer pozisyonların ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır).

KOD NO    UNVANI    KADRO    SAYISI    KPSS PUAN TÜRÜ    ARANILAN NİTELİKLER
1    Hemşire    56 (29+27)    KPSSP3    Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  veya Hemşirelik Yüksekokulu  4 yıllık lisans mezunu olmak.
2    Sağlık Teknikeri     1    KPSSP93    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme(Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.(Pediatrik Kardiyoloji , Katater Ünitesinde görev yapmak üzere)
3    Sağlık Teknikeri     1    KPSSP93    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Labaratuvar Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Patoloji ve Otopsi Hizmetlerinde görev yapmak üzere)
4    Sağlık Teknikeri     2    KPSSP93    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme(Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Beytepe Gün Hastanesinde görev yapmak üzere)
5    Sağlık Teknikeri     1    KPSSP93    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar  2 yıllık önlisans mezunu olmak. (Beytepe Gün Hastanesinde görev yapmak üzere)  
6    Sağlık Teknikeri     2    KPSSP93    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme(Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (Radyoloji MRG ünitesinde görev yapmak üzere) 
7    Sağlık Teknikeri     3    KPSSP93    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık Anestezi Bölümü mezunu olmak.(Anestezi Ünitesinde görev yapmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış İlk Yardım sertifakısına sahip olmak) 
8    Sağlık Teknisyeni     2    KPSSP93    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri Bölümü mezunu olmak. (Hastanelerimiz Eczanesinde görev yapmak üzere) 
9    Sağlık Teknikeri          1    KPSSP93    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak. (Simens axiom zee ve Q  cihazı kullanma belgesine sahip, 3. basamak hastanelerin Nöro Vasküler-Periferik Vasküler Anjiyografi Ünitesinde görev yapmış olmak ve bunu belgelemek)
10    Psikolog    1    KPSSP3    Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak, Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.(Onkoloji Hastanesinde görev yapmak üzere). 
 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR          

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,     
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,     
(4)  01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak     
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,
 
 
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ , ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1) Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hastane.hacettepe.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır. 
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin  www.hastane.hacettepe.edu.tradresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

 

Kaynak: Mymemur

Yorumlar (1)
radyoloji 5 yıl önce
Ankara ya gidiyorum lütfen çok yüksek puan alan kardeş yazmasın tm
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@