Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberler 21.11.2015, 17:29
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

 

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, mazeretinin devam ettiğini her yıl ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmesi gerekecek.

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi olmayacak.

Aile birliği mazereti nedeniyle yapılan atamalarda, memur, kamu personeli eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere atanabilecek.

Eşlerin her ikisinin de Adalet Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atama yapılacak.

Memur, eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde, eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atanacak.

- Bir yıl geçmeden yeniden atanamayacak

Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödeyerek kendi adına veya bir hizmet akdiyle işverene bağlı çalıştığını belgeleyen memur, eşinin bulunduğu yere atanabilecek.

Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter eşi olanların da ataması eşlerinin bulunduğu yere yapılabilecek.

Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atama talebinde bulunamayacak.

Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesi kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından biri açısından can güvenliği yönünden tehdit oluşturanların, başka bir yere atamaları mümkün olacak. Bu atama taleplerinde adli veya idari makamlardan alınacak belgeler istenecek.

- Engellilik durumu nedeniyle atama

Yönetmelikte, engelli memurlara yönelik atama işlemlerine ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

Buna göre, sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunabilecek.

Bu kapsamdaki talepler yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkanları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanacak.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanmayı talep etmesi halinde, naklen atama yapılacak yerin, belirtilen engellilik durumuna uygun olmasına dikkat edilecek.

Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmeyecek. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanacak.

Öte yandan, personel eğitim merkezlerinde şube müdürlüğüne atanabilmek için gerekli şartlara da yenileri eklendi.

Buna göre, söz konusu pozisyona atanacak kişinin, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, bilgi işlem müdürü ile bunlarla aynı düzeydeki unvanlarda en az beş yıl görev yapması, son beş yıl içinde uyarma hariç disiplin cezası almaması, denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemesi, en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olması gerekecek.

 

 

Kaynak: Mymemur

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@