Son Dakika

Muhakkiklik Angaryadır Çözülmelidir - Cafer Güzel yazdı

Lider Eğitimci Yazar Derneği'nden Cafer GÜZEL okul müdürlerine zoraki yaptırılan muhakkiklik görevi ile ilgili yazdı...

Cafer Güzel 30.09.2017, 13:17
Muhakkiklik Angaryadır Çözülmelidir - Cafer Güzel yazdı

Herhangi bir ücret ödenmeden ve isteyip istemedikleri sorulmadan okul müdürlerine zoraki yaptırılan muhakkiklik görevi Anayasaya aykırı angarya bir görevdir. Dahası disiplin amiri olan okul müdürlerinin yetkisini gasp ederken tüm disiplin yetkisini tekelinde toplayan ilçeleri de korku imparatorluğuna dönüştürmüş durumdadır. Bu nedenle Lider Eğitimci Yazar Derneği olarak bu sorunun çözümü için bakanlığı ve sendikaları göreve davet ediyoruz. 

Bilindiği üzere 2010 yılına kadar disiplin amirlerinin doğrudan soruşturma açarak delilleri toplayıp savunmayı aldıktan sonra ceza vermeleri şeklinde yürürken, bu uygulama şeklinin dava konusu edilmesi üzerine Danıştay “okul müdürlerinin hem soruşturma yapıp hem de ceza vermelerinin hukuka uygun olmadığına, disiplin amirinin doğrudan ceza vermesinin tarafsızlık ilkesini zedelediğine ve usulüne uygun bir soruşturma açılmaksızın ceza verilemeyeceğine” kararlar vermiş olup, bu kararların gereği olarak artık “usulüne uygun soruşturma, yani muhakkiklik” uygulamadaki yerini almıştır. Ancak muhakkiklik görevinin kim tarafından yapılacağına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı için Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un “Ön inceleme” başlıklı 5. Maddesine kıyaslama yapılarak “mümkünse üst konumdaki memurlar, değilse en azından aynı düzeydeki memurlar” tarafından kıyasen yapılmaktadır. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığında bu görevi yapmakla asli görevli olan müfettişler bulunmakla beraber, sayıları bir hayli azaldığı için halihazırda yeni alımlar da olmadığı için, muhakkiklik görevi okul müdürleri tarafından yapılmaya çalışılmaktadır. 

Özetle muhakkiklik konusu, disiplin amiri oldukları için kanun gereği bizzat kendileri ceza verme yetkisini haiz olan okul müdürlerinin yetkilerini gasp ederek hukuksuz bir duruma neden olduğu gibi, daha önce müfettişler tarafından maaş, yolluk ve yevmiye karşılığı yapılan şimdi ise okul müdürleri tarafından her hangi bir ücret almadan ek görev olarak yapılan bu görev, Anayasanın 18. Maddesinde yer alan “Angarya” kapsamına girmektedir. 


Lider Eğitimci Yazar Derneğinin Çözüm Önerisi: 

Bu konuda açıklanan tüm bu belirsizliği ortadan kaldırmanın yolu öncelikle bu konuda bir yönetmelik çıkarmaktır. Bu görevi müfettişlerin yapması isteniyorsa yeni müfettiş alımı yapılmalıdır. Müfettiş alımı yapılmayacaksa ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde her yıl görevlendirilen en az iki okul müdürü tarafından yolluk ve yevmiye de ödenmesi koşuluyla yapılması ikinci seçenek olarak düşünülebilir. Bu seçenekler de yapılmaz ise bu görevin bir angarya olmaktan çıkarılması için muhakkiklik görevi yapanlara her dosya için en az 20 saat ekders ödenmesini önermekteyiz. 

Bu konuda okul müdürlerinin üyesi bulundukları sendikalardan bu angaryanın kaldırılması yahut ücretlendirilmesi yönünde talepte bulunmaları, sendikaların ise üyelerinin bu sorunları ile ilgilenmeleri çözüm için önemlidir. 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@