Bu manzarayı görmek için uçulmaz mı?

Bu manzarayı görmek için uçulmaz mı?