Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yaklaşık 23 Milyon

-Türkiye’de 2014 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller yüzde 47.8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu. Yeni doğan bebeklere konulan en popüler kız ve erkek ismi, Zeynep ve Yusuf oldu. ANKARA(ANKA) - Türkiye nüfusu

Haberler 22.04.2015, 21:38
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yaklaşık 23 Milyon

-Türkiye’de 2014 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller yüzde 47.8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu. Yeni doğan bebeklere konulan en popüler kız ve erkek ismi, Zeynep ve Yusuf oldu.

ANKARA(ANKA) - Türkiye nüfusu 2014 yılı sonu itibariyle 77 milyon 695 bin 904 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 838 bin 482’ye ulaştı. 2013 yılında Türkiye’de, hayatını kaybeden çocuk sayısı ise 22 bin 464 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı İstatistiklerle Çocuk rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusu 2014 yılı sonu itibariyle 77 milyon 695 bin 904 iken çocuk nüfus ise 22 milyon 838 bin 482 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45’ini oluştururken 2014 yılında toplam nüfusun yüzde 29.4’ünü oluşturdu.

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında çocuk nüfusun yüzde 27.6’sını 0-4, yüzde 27.7’sini 5-9, yüzde 27.4’ünü 10-14 ve yüzde 17.4’ünü ise 15-17 yaş grubu çocuklar oluşturdu. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü.

-ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER ŞIRNAK VE ŞANLIURFA-

Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2014 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller yüzde 47.8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu. Bu illeri yüzde 45.7 ile Ağrı ve yüzde 45.2 ile Siirt izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla Tunceli, Edirne ve Çanakkale oldu.

Çocuk nüfus oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey’e göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranı olan bölge yüzde 43 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük çocuk nüfus oranı olan bölge ise yüzde 21.9 ile Batı Marmara oldu.

-NÜFUSA 2014 YILINDA YAKLAŞIK 1 MİLYON 337 BİN BEBEK DAHİL OLDU-

Doğum istatistiklerine göre 2014 yılında 1 milyon 337 bin 504 doğum gerçekleşirken, doğan bebeklerin yüzde 51.4’ünü erkek, yüzde 48.6’sını kız bebekler oluşturdu. Doğum olayları yıllara göre incelendiğinde, cinsiyet bazında önemli bir değişim gözlenmedi. Doğuşta cinsiyet oranı 2014 yılında 105.7 oldu. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğdu.

-BEBEKLERE KONULAN EN POPÜLER ERKEK İSMİ YUSUF, KIZ İSMİ İSE ZEYNEP OLDU-

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi 2014 yılında sırasıyla; Yusuf, Berat ve Mustafa oldu. En popüler üç kız ismi ise sırasıyla Zeynep, Elif ve Hiranur oldu. Çocuklar (0-17 yaş) arasında kullanılan en popüler üç erkek isminin sırasıyla Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler üç kız isminin ise sırasıyla Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü.

-ÇOCUKLARIN YÜZDE 53.5’İ SOSYAL MEDYA AĞLARINI KULLANDI-

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın 2013 yılı sonuçlarına göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 53.5’i sosyal medya ağlarını kullandı. Bu oran, erkek çocuklarda yüzde 57.8, kız çocuklarda ise yüzde 48.4 oldu.

Yaş grupları daha ayrıntılı incelendiğinde, 6-10 yaş grubundaki çocukların yüzde 32.8’i sosyal medya ağlarını kullanırken, aynı yaş grubundaki erkek çocuklar için bu oran yüzde 35.8, kız çocuklar için ise yüzde 29.4 oldu. Yine, 11-15 yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 70’i, kız çocukların ise yüzde 60’ı sosyal medya ağlarını kullandı.

-BEDEN KİTLE İNDEKSİNE GÖRE ÇOCUKLARIN YÜZDE 8.3’Ü OBEZ-

Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlandı.

Sağlık Bakanlığının 2013 yılı verilerine göre, Türkiye’deki çocukların (7-8 Yaş) yüzde 2.1’i zayıf, yüzde 75.5’i normal, yüzde 14.2’si kilolu ve yüzde 8.3’ü şişman (obez) kategorilerinde yer aldı. Obezite oranı erkek çocuklarda yüzde 10, kız çocuklarda ise yüzde 6.6 olarak gerçekleşti.

-TRAFİK KAZALARINDA 2013 YILINDA 413 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ-

Trafik karayolu kaza istatistiklerine göre 2013 yılında meydana gelen trafik kazalarında 413 çocuk yaşamını yitirirken, 48 bin 307 çocuk yaralandı. Kazalarda ölen çocukların H,9’unu 0-9 yaş grubu, yüzde 23’ünü 10-14 yaş grubu, yüzde 28.1’ini ise 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

-TÜRKİYE’DE YOKSUL FERTLERİN YÜZDE 44.3’Ü ÇOCUK-

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2013 yılı verilerine göre (eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde 60’ı, Türkiye’de yaklaşık 16 milyon 706 bin yoksul fert bulunurken, yoksul çocukların yoksul fertler içindeki oranı yüzde 44.3 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre incelendiğinde ise, yoksul nüfus içindeki çocuk oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla yüzde 55.8 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 54.3 ile Kuzeydoğu Anadolu ve yüzde 49.6 ile Ortadoğu Anadolu olduğu görülürken, en düşük olduğu bölgeler ise sırasıyla Batı Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz oldu.

-CEZA İNFAZ KURUMUNA GİREN ÇOCUK HÜKÜMLÜLERİN ORANI ARTTI-

Türkiye’de 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 161 bin 711 iken, ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş grubundaki çocuk hükümlü sayısı 6 bin 132 oldu. Bu çocukların yüzde 97.3’ü erkek, yüzde 2.7’si ise kız çocuk oldu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler arasında 12-17 yaş grubundaki çocukların oranı 2009 yılında yüzde 1.5 iken, 2013 yılında ise yüzde 3.8’e yükseldi.

Suç türüne göre ceza infaz kurumuna 2013 yılında giren aynı yaş grubundaki çocuk hükümlüler incelendiğinde hırsızlık, yüzde 35.3 ile ilk sırada yer aldı. Hırsızlığı yüzde 14.5 ile yağma ve yüzde 11.2 ile yaralama izledi. Yaş grupları dikkate alındığında, 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren çocuk hükümlülerin yüzde 18.5’ini 12-14 yaş grubu, yüzde 81.5’ini de 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

-TÜRKİYE’DE 2013 YILINDA 22 BİN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ-

Türkiye’de, 2013 yılında 22 bin 464 çocuk yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin yüzde 55.7’sini erkek, yüzde 44.3’ünü kız çocuklar oluşturdu. Çocuk ölümlerinin toplam ölümler içindeki oranı Türkiye’de yüzde 6 olurken, bu oran en yüksek yüzde 20 ile Güneydoğu Anadolu’da, en düşük ise yüzde 2.4 ile Batı Marmara’da gerçekleşti.

-ÇOCUKLAR EN ÇOK DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENME SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ-

Ölüm nedenlerine göre hastalıklar incelendiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında 1-17 yaş aralığındaki çocuklarda en çok “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle ölümler gerçekleşti. Bunu sırasıyla “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” ve “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” izledi.

Hastalıklar yıllara göre incelendiğinde, “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle 1-17 yaş grubunda 2013 yılında hayatını kaybeden çocukların oranı yüzde 34.7 iken, 2014 yılında bu oran yüzde 28.4’e düştü. Yine, 2013 yılında aynı yaş grubunda “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” nedeniyle hayatını kaybeden çocukların oranı yüzde 12.5 iken, 2014 yılında bu oran yüzde 15.7’ye yükseldi. Son olarak, “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” için bu oran 2013 yılında yüzde 11.7’den 2014 yılında yüzde 13.2’ye yükseldi.

Ölüm nedenlerine göre hastalıklar 15-17 yaş grubundaki çocuklarda incelendiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında en çok “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği görüldü. Bunu sırasıyla “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” ve “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” izledi. (ANKA)

(AR/ÖZK)


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
22°
parçalı az bulutlu
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:56
Öğle 12:39
İkindi 15:41
Akşam 18:12
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@