İşte Emeklilerin Beklediği Zam

ANKARA (ANKA) - Emeklilerin beklediği zamla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2015 Temmuz ayında emeklilerin bin  TL ve altındaki gelir ve aylıklarına 100 TL, bin TL’nin üzerindeki gelir ve aylıklara da bin

Haberler 23.04.2015, 14:26
İşte Emeklilerin Beklediği Zam

ANKARA (ANKA) - Emeklilerin beklediği zamla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2015 Temmuz ayında emeklilerin bin  TL ve altındaki gelir ve aylıklarına 100 TL, bin TL’nin üzerindeki gelir ve aylıklara da bin 100 TL geçmeyecek üzere seyyanen zam yapılacak. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumlu olacak.

-“ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SEBEBİYLE KAMU İHALESİNDEN YASAKLAMA”-

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacak.

Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenecek.

-MADEN KAZASINDA MAĞDUR OLAN HAK SAHİPLERİNE FONDAN AYLIK ÖDEME YAPILACAK-

Karaman Ermenek'te meydana gelen maden kazasında, işyerinde sigortalı olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine  ay başından itibaren 6 ay süre ile brüt asgari ücretin iki katı tutarında aylık ödeme yapılacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak.

-“15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLA ÇALIŞTIRILMAYACAK”-

15 yaşını doldurmamış çocukla çalıştırılmayacak. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalışabilecek.14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yaparak her bir faaliyet için ayrı izin alacak.

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saat; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde  5 ve haftada 30 saatten fazla  çalıştırılamayacak. Bu süre, 15  yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40  saate kadar çalışabilecek.

-“TMSF TARAFINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER İŞÇİLERİN HESABINA YATIRILACAK”-

Yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el koyma veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle bu şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılacak. Bu ödemeler TMSF  tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılacak.

-“EMEKLİYE ZAM”-

2015 Temmuz ayında emeklilerin bin  TL ve altındaki gelir ve aylıklarına 100 TL, bin TL’nin üzerindeki gelir ve aylıklara da bin 100 TL geçmeyecek üzere seyyanen zam yapılacak. 

-“MADEN KAZASINDA ÖLEN SİGORTALININ BORÇLARI SİLİNECEK”-

Yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları silinecek  ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca karşılanacak. (ANKA)

(MLT/ORH)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@