Chp'den Toplumsal Uyum Ve Sosyal İçerme Paketi

ANKARA (ANKA)-CHP, sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içermeye yönelik kamu politikalarının çoğulcu ve katılımcı süreçlerde belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kurumsal ve işlevsel mekanizm

Haberler 06.04.2015, 03:05
Chp'den Toplumsal Uyum Ve Sosyal İçerme Paketi

ANKARA (ANKA)-CHP, sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içermeye yönelik kamu politikalarının çoğulcu ve katılımcı süreçlerde belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kurumsal ve işlevsel mekanizmaların oluşturulması için Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi hazırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif hakkında bilgi veren Tanrıkulu, “Roman vatandaşlarımızı, Kürt vatandaşlarımızı, LGBTİ bireyleri, çalışan ya da çalışmak isteyen her yaştan çocuklu çocuksuz kadınımızı, engellimizi, mevsimlik tarım işçilerimizi, göçmenlerimizi eşitsizliğe, yoksulluğa, dışlanmaya, ötekileştirilmeye karşı korumak üzere, Toplumsal Uyum ve Sosyal İçerme Programımız dahilinde eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve bakım olanakları ve hizmetleri ile buluşturacağız. Adalet ve şikayet kurumlarına ulaşmalarını kolaylaştıracağız. Bunun için engelli, kadın, Roman, Alevi, Kürt, eşcinsel, trans ve her kesimden yoksul vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm dışlanan kesimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu politikalarından, hizmetlerinden ve bütçesinden adil biçimde yararlanmalarının önünü açmak için Toplumsal Uyum ve Sosyal İçerme Kanun Teklifimizi  TBMM Başkanlığına sunuyoruz.” dedi.

-TEKLİFİN AMACI-

Teklif,  sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içermeye yönelik kamu politikalarının çoğulcu ve katılımcı süreçlerde belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kurumsal ve işlevsel mekanizmaların oluşturulmasını amaçlıyor.

-SOSYAL İÇERME İLKELERİ-

Teklifte “Sosyal İçerme İlkeleri” şöyle sıralandı:

Sosyal dışlanma durumundaki insanların insan hakları her bakımdan ve tam anlamıyla tanınacak.

Tüm paydaşların kolektif ve bireysel sorumlulukları paylaştığı bütünsel katılım esas olacak.

Sosyal uyum kamu yararına olacak ve marjinalleştirme söylemi ve müdahaleleriyle mücadele edilecek.

Uygun prosedürler aracılığıyla yurttaşların haklarını talep ve elde etmelerine olanak sağlanacak, sosyal ve ekonomik haklar kullanılabilecek ve etkili kılınacak.

Marjinalleştirmeyi engelleyerek bazı toplum kesimlerinin refahtan pay alırken ötekilerin damgalanmasını ve sınırlara hapsedilmesi engellenecek.

Yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya karşı mücadelede yeni bilişim teknolojilerinden ve uygun diğer destek yapılarından yararlanılacak; bu araçlar en hassas toplumsal kesimler için erişilebilecek, etkili ve verimli kılınacak.

Özellikle en hassas toplumsal kesimlere yönelen ekonomi politikaları ve uygun destek tedbirleri yolu ile işsizlik oranlarını azaltılacak ve istihdama erişimleri teşvik edilecek.

Kamu hizmetlerinin niteliği artırılacak; tüm yurttaşların bu hizmetlere fiili ve eşit erişimi garanti altına alınacak.

İnsan haklarına dayalı olarak yeterli ve kapsayıcı sosyal koruma düzeyleri sağlanacak ve bu düzeyler geliştirilebilir biçimde güvence altına alınacak.

 Tüm toplumsal kesimlerden yaşlı kişilerin ihtiyaçları, uygun emeklilik sistemleri ve kuşaklar arası dayanışmanın kurumsallaştırılması yolu ile karşılanacak.

Toplumdaki sosyal dayanışma ve karşılıklı sorumluluk hissiyatı canlı tutulacak.

Hassas ve dezavantajlı kimliklerden çocukların ve gençlerin korunmaları ve toplumsal hayata etkin biçimde katılmaları için yeterli düzeyde önlemler alınacak.

Toplumun hassas, dezavantajlı veya özel ihtiyaç sahibi kesimlerinin yaşama entegrasyonu ile eşit yurttaş ve insan haklarına erişmeleri için gereken tüm koşullar sağlanacak.

Hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın her türü ile mücadele devamlı kılınacak.

Kültürel, etnik ve diğer tüm toplumsal çeşitlilik, toplumun güçlü yanı olarak tanınacak.

-SOSYAL İÇERME POLİTİKA ALANLARI-

Sosyal İçerme Politika Alanları da  toplumsal-kültürel kimliklerin tüm çeşitliliği içinde tanınması, ayrımcılığın yasaklanması ve ayrımcılıkla mücadele, damgalanmadan ve nefret söyleminden koruma, kişisel verilerin korunması olarak tanımlandı.

-SOSYAL İÇERME PROGRAMI VE SOSYAL İÇERME KURULU-

Teklife göre Sosyal İçerme Programı ve Sosyal İçerme Kurulu oluşturulacak.

Beş yıl süreyi kapsayacak Sosyal İçerme Programında sosyal içerme ilkeleri doğrultusunda öncelikli sosyal içerme politika alanlarında sosyal uyumun sağlanmasına ve sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik hizmet ve destekler ile sorumlu kurum ve kuruluşlar belirlenecek.

Sosyal İçerme Kurulunca nihai halini alan Sosyal İçerme Programı, Bakanlar Kuruluna sunulacak. Sosyal İçerme Programı, Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Sosyal İçerme Programı uygun araçlarla kamuoyu ile paylaşılacak. Gerekli hâllerde Programda değişiklik, ilgili kurumların görüşü alınarak Sosyal İçerme Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak ve Resmî Gazete'de yayımlanacak.

-SOSYAL İÇERME KURULU-

Sosyal İçerme Programının Kurumların politika belgelerinin değerlendirilmesi, bu belgeler arasında uyum ve tutarlılığın sağlanması ve uygulamaların izlenmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Sosyal İçerme Kurulu oluşturulacak.

Sosyal İçerme Kurulu; kamu, sivil toplum ve üniversite, sendika ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kesimlerinden üyelerden oluşacak.

-SOSYAL İÇERME KURUMU-

Başbakanlığa bağlı Sosyal İçerme Kurumu kurulacak. Sosyal İçerme Kurumu sosyal içerme programında belirlenen sosyal içerme ilkelerine dayalı sosyal içerme politika alanlarında hizmetlerin ve desteklerin sağlanmasının izlenmesi, değerlendirilmesini yürütmekle görevli olacak. Sosyal dışlanmayla mücadele konusunda tanıtım programları hazırlamak, bunların ulusal ve yerel yazılı ve görsel medya kuruluşlarında yayımını sağlamakla görevli olacak.

Sosyal İçerme Kurumu Başkanı müşterek kararnameyle, diğer memurlar ise Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan yardımcısı tarafından atanacak. (ANKA)

(MG/ÖZK)             

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@