Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!

Eğitimci Abdullah DAMAR yazdı.... Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!

Abdullah Damar 30.10.2017, 20:59 20.07.2018, 18:01
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!

Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede[i] yayınlanarak yürürlüğe giren ”Öğretmen Strateji Belgesi”ne dayanılarak hazırlanan performans değerlendirme sistemi ile ilgili çalışmalar 12 ilde başlatıldı. Performans değerlendirme sistemi ile Bakanlığın eğitim kalitesini artırmak ve eğitim politikalarına yön verebilmek amacıyla öğretmenlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapılması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında, Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürlerine Ankara Hizmetiçi Enstitüsü'nde seminer verildi. İllerine dönen okul müdürleri, öğretmen performans değerlendirme sistemini görev yerlerinde hayata geçirdi.

Çalışmaların başlamasıyla birlikte eğitim alanında örgütlü ve öğretmenlerin ¾’ünü temsil eden sendikalar, performans değerlendirme sistemine karşı olduklarını ve uygulamaya konulmaması için çeşitli eylem programlarını hayata geçireceklerini kamuoyuna duyurdu. Sendikaların tepkilerini şu şekilde özetleyebiliriz;

Eğitim Bir Sen;[ii] 27.10.2017 tarihinde Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığında merkez yönetim kurulu tarafından alınan eylem kararında tüm değerlendirme kriterleri için tüm öğretmenler için tam puan verilmesi kararı almıştır.

Türk Eğitim Sen;[iii] Merkez Yönetim Kurulu 25/10/2017 tarihinde, performans değerlendirmesi çerçevesinde; okul müdürünün, meslektaşının, velinin ve öğrencinin öğretmeni değerlendireceği uygulamanın öğretmenler arasında çalışma barışını bozacağı, ayrıca böyle bir değerlendirmenin Türk milli eğitimine yarardan çok zarar vereceği kanaatiyle, üyelerimizin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı süresince, öğretmenler için değerlendirme yapmamaları kararı almıştır.

Eğitim Sen;[iv] Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 ilde uygulamaya koyduğu öğretmenlerin performanslarını değerlendirme formlarının; çalışma barışını bozma riski taşıdığı, performans ölçmeye yönelik objektif kriterleri esas almadığı ve güvencesiz çalışmaya zemin hazırlayıcı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden üyeler tarafından doldurulmaması yönünde karar almıştır.

Eğitim İş; Bakanlığın eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve okullarda bilimsel, laik, ulusal, demokratik ve nitelikli bir eğitim anlayışını yerleştirmek yerine, öğretmeni itibarsızlaştıracak, iş güvencesini ortadan kaldıracak bir eğitim anlayışını yerleştirmesine izin vermeyeceğini ve iş güvencesini ortadan kaldıran bu uygulamaya karşı, hiçbir öğretmen arkadaşımızın performansını ölçmeyeceğini açıklamıştır.

Anadolu Eğitim Sen;[v] 4688 Sayılı Kanun ve imza konulmuş uluslararası sözleşmelerin güvencesinde; bakanlıkça belirlenen kurumlarda görev yapan üyelerimiz söz konusu pilot uygulamaya katılmayacak, idareci, öğretmen ve hatta veli olarak performans anketi doldurmayacaktır, şeklinde açıklama yapmıştır.

Görüldüğü gibi, kamuda görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunun örgütlü olduğu eğitim sendikaları; çalışma barışını bozma riski taşıdığı, performans ölçmeye yönelik objektif kriterleri esas almadığı, güvencesiz çalışmaya zemin hazırlayıcı nitelikte olduğu, öğretmeni itibarsızlaştırdığı ve böyle bir değerlendirmenin Türk milli eğitimine yarardan çok zarar vereceği gerekçesiyle performans değerlendirme sistemine karşı olduklarını açıklamış ve üyelerinin bu değerlendirmeye katılmayacaklarına dair kararlar almışlardır.

Bu açıklamalar gösteriyor ki, “ÖĞRETMENLER PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİ İSTEMİYOR!”

[i] http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmen-strateji-belgesi-yayimlandi/icerik/406

[ii] https://www.ogretmenlericin.com/meb/sendika/egitim-bir-sen-ogretmen-performans-degerlendirmesi-eylem-karari-22567.html

[iii] https://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=11920

[iv] http://egitimsen.org.tr/egitim-sen-merkez-yurutme-kurulu-milli-egitim-bakanliginin-12-ilde-uygulamaya-koydugu-ogretmenlerin-performanslarini-degerlendirme-formlarinin-doldurulmamasi-kararini-aldi/

[v] http://www.aes.org.tr/haber-830-dersi-de-notu-da-ogretmen-verir--performans-tuzagina-dusmeyecegiz.html

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@