İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur ve Görüşme Usulü Nasıldır?

Abdullah Damar yazdı...

Abdullah Damar 01.08.2019, 15:31
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur ve Görüşme Usulü Nasıldır?

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik; Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin  görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin 3.maddesine göre; disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde  bir ‘Yüksek Disiplin Kurulu’ ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve her kurum merkezinde ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Başkan ve Üyeleri bu Yönetmelikte belli edilen yetkililer tarafından görevlendirilmek suretiyle birer Disiplin Kurulu kurulur, hükmü yer almaktadır.
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının Başkanlığında,
a) İl Milli Eğitim Müdürü,
b) İl Hukuk İşleri Müdürü,
c) Maarif Müfettişleri Başkanı,
d) Sendika Temsilcisi,

e) Valinin görevlendireceği;
1. İlkokul Müdürlüklerinden bir üye,
2. Orta Öğretim Kurumları (Liseler) Müdürlerinden bir üyeden oluşur.
Yönetmeliğin 13.maddesi de, kurulların görüşme usulünü belirlemiştir. Buna göre; kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir. Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. 
Yönetmeliğe göre İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarının üye yapısı ve görüşme usulü bu şekilde belirlenmesine rağmen, kimi İl Milli  Eğitim Disiplin Kurullarında, sendika temsilcileri görüşmelere alınmamakta; kurulun memur üyeleri, bütün dosyalar hakkında görüşüp, bir eğilim belirledikten sonra, sendika temsilcilerini toplantıya çağırıp, üyelerinin savunmasını yapma ve karara varma şeklinde bir işleyiş uygulanmaktadır. 
Bu konuda yönetmelik açıktır. Toplantı tarihi ve saatinde, dosyası görüşülecek memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi dâhil, bütün kurul üyelerinin toplantıya katılımlarının sağlanması zorunludur. Ayrıca kurul üyelerinin, sendika temsilcisi olmadan, kendi aralarında konuyla ilgili toplantı yapması da usulden değildir ve kurulun tarafsızlığı konusunda soru işaretleri yaratarak, kararın objektifliğine gölge düşürür.
Sonuç olarak, yasa ve yönetmeliklerin uygulanması bürün kamu görevlilerinin yükümlülüğü ve hukuk devletinin gereğidir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@