Eğitim Sistemi Özelleşirken!

Abdullah Damar yazdı: Eğitim Sistemi Özelleşirken!

Abdullah Damar 02.07.2017, 14:50
Eğitim Sistemi Özelleşirken!

Eğitim Sistemi Özelleşirken!

Neoliberal ekonomik sistemin en belirgin hedeflerinden birisi de sosyal devletin temel görevlerinden biri olan ve kamusal  nitelikli olması gereken eğitim ve sağlık sisteminin piyasaya açılması, eğitimin ve sağlığın paralı hale gelmesi ve bu iki sektör açısından, kapitalizmin temel sorunu olan karların azalması sürecini, en karlı sektörlerden olan bu iki sektörle aşmaya çalışmaktır.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla özel okulların altın çağını yaşadığını ifade edebiliriz. Gelinen aşamada 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılı özel öğretim verileriyle, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı özel öğretim verilerini karşılaştıracak olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkar;

2012/’13 Eğitim Öğretim Yılı Özel Okul-Öğrenci Sayıları

Eğitim Kademesi

Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

Okulöncesi

3 641

124 724

İlkokul

992

167 381

Ortaokul

904

164 294

Lise

1 033

156 665

Toplam

6 570

613 064

2015/’16 Eğitim Öğretim Yılı Özel Okul-Öğrenci Sayıları

Eğitim Kademesi

Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

Okulöncesi

4 658

191 670

İlkokul

1 389

232 039

Ortaokul

1 555

278 089

Lise

2 923

472 611

Toplam

10 525

1 174 409

4+4+4 Sonrasında Özel Okul Sayısındaki Artış ve Oranları

Eğitim Kademesi

Okul Sayısındaki

Artış ve Oranı

Öğrenci Sayısındaki

Artış ve Oranı

Okulöncesi

1 017 (%28)

66 946 (%54)

İlkokul

397 (%40)

64 658 (%39)

Ortaokul

651 (%72)

113 795 (%69)

Lise

1 890 (%183)

315 946 (%201)

Toplam

3 955 (%60)

561 345 (%92)

Karşılaştırma yaptığımız dönem itibarıyla, Türkiye’de özel okul sayısı 4+4+4 ile birlikte yüzde 60, öğrenci sayısı yüzde 92 artmıştır. Oransal artışın en yüksek olduğu dönem ise 2015-2016 eğitim öğretim yılı oldu. [1]

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda; “Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu açması, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı özendirilecektir.” şeklinde; MEB 2015-2019 Stratejik Planında; “Özel sektörün eğitim ve öğretimdeki payını artırmak amacıyla teşvik uygulamaları geliştirilecektir. Geliştirilen teşvik ve finansman uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi güçlendirilecektir.” şeklinde yer alan, eğitimde özelleştirme programı hedefine ulaşmış, hatta aşmış durumdadır.

MEB-2016 Faaliyet Raporunda, 2016 yılında özel öğretimde okullaşma oranları (%) şu şeklide yer almıştır: [2]

Performans Göstergeleri

Hedef

Gerçekleşme

Gerçekleşme Durumu

Bakanlığımız okul öncesi eğitimde özel öğretimin payı/Oran

11,05

12,97

Ulaşıldı

İlkokulda eğitimde özel öğretimin payı/Oran

4,10

4,30

Ulaşıldı

Ortaokulda eğitimde özel öğretimin payı/Oran

4,40

5,44

Ulaşıldı

Ortaöğretimde eğitimde özel öğretimin payı/Oran

5,90

13,17

Ulaşıldı

Tabloda da görüldüğü gibi; başta ortaöğretim olmak üzere, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda özel öğretimin payı hedeflenenden daha fazla bir oranda yükselmiştir.

Eğitim sistemindeki özelleştirme ve ticarileştirme uygulamaları, kamusal ve kapsayıcı eğitiminin yok edilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Zaten sorunlarla boğuşan ve dibe vurmuş durumda olan eğitim sisteminin, toplumun dezavantajlı kesimlerinin daha da aleyhine bir seyir izlememesi için devletin mali imkanlarının, özel öğretim kurumlarına değil, her kademeden devlet okullarına aktarılması gerekmektedir. Kamusal eğitimin gereği budur.

 

[1] Eğitim Sen (2017). 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Sonunda Eğitimin Durumu.

[2] MEB-2016 Faaliyet Raporu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@