48 bin 831 lira aylık maaşla sözleşmeli memur aranıyor! KPSS'siz işte kadrolar

Sözleşmeli memur alımı için Ankara Üniversitesi bir duyuru yayımladı. Kurum duyurusunda ödenecek maaşları açıkladı. Bazı kadrolar için brüt maaş olan 16.277 TL'nin 3 katına kadar ödeme yapılacağı yani ödemelerin aylık 48.831 TL olacağını ilan etti.

48 bin 831 lira aylık maaşla sözleşmeli memur aranıyor! KPSS'siz işte kadrolar

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü; Resmi Gazete üzerinden bir ilana çıktı. Kurum sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarında memur alımı yapacağını duyurdu. Bu kadro için 9 personel istihdam edecek olan kurum, istihdam edilecek olan personellerin üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirileceğini duyurdu.

BRÜT MAAŞIN 12.277 TL'NİN 3 KATINA KADAR 48.831 TL MAAŞ ÖDENECEK

Üniversite bünyesine yapılacak olan personel alımlarının hangi kadrolarda olacağına ve bu kadrolara ne kadar maaş ödemesi yapılacağına dair bilgi verildi. Ankara Üniversitesi personel alımlarına dair kontenjanları aşağıda yer alan tabloda listedi. Bu kadrolara ne kadar maaş ödeneceği ve hangi departmanda görevlendirileceği de tabloda bildirildi.

48 bin 831 lira aylık maaşla sözleşmeli memur aranıyor! KPSS'siz işte kadrolarTabloda ifade edilen brüt ücret tavanının ne kadar olduğuna dair Ankara Üniversitesi başvuru kılavuzunda açıklamada bulundu.

"Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (16.277,45 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir"

KPSS ŞARTI YOK

Söz konusu personel alımları için kurum KPSS şartı aramıyor. Ancak şu şekilde bir sistem uyguluyor.

Eğer adaylar KPSS'ye girmişlerse ve KPSS puanlarını ibraz ederlerse bildirdikleri puan geçerli olacak. Adaylar KPSS'ye girmemiş veya KPSS puanlarını bildirmemişlerse kurum bu adayların puanlarını 70 kabul edecek.

BAŞVURUDA BULUNACAK OLANLARDAN İSTENEN ŞARTLAR

Sözleşmeli bilişim personeli olmak için başvuruda bulunacak olanlar başvurularını her alan için ayrı ayrı bildirilen koşullara göre yapacaklar. İstenilen tüm koşulların sağlanması durumunda başvurular onaylanacak.

9 ayrı kadro için ortak olan şartlar ise "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda deneyimli olmak. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek," olarak açıklandı.

Bilişim personeli alımları "Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden" mezun adaylardan yapılır.

İLANA ULAŞIN

Memur alımlarına başvuru yapacaklar Ankara Üniversitesi'nin sitesinden kılavuza ulaşacak ve o kılavuza göre başvurularını yapacaklar.