10, 15 yılla 2002 2008 2014 2016 şartıyla 1800, 3600, 4500 4700 gün sigortayla SGK 4A emeklilik

4A kapsamında sigorta ödeyenler 10 yıl 1800 gün, 15 yıl 3600 gün, 25 yıl 4500, 4600 4700 gün şartıyla emekli olma hakkı elde ediyorlar. Normal emeklilik, yaş haddinden kısmen emeklilik, malulen yaş şartsız hemen emeklilik koşulları ve 2022 yılında emekli olacaklar için en düşük maaş hesabı.

10, 15 yılla 2002 2008 2014 2016 şartıyla 1800, 3600, 4500 4700 gün sigortayla SGK 4A emeklilik

Çalışma hayatında yer alanlar için emeklilik hakkı farklı formüller üzerinden sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlara farklı durumlar için 3 ayrı emeklilik hakkı da veriyor. Bu hakların neler olduğunu nasıl kullanılacağını ve emekli olunması durumunda ne kadar maaş alınacağını derledik. İşte 2022 yılı SGK emeklilik mevzuatı ve maaş hesabı.

YAŞ ŞARTSIZ 10 YIL 1800 GÜN SİGORTAYLA EMEKLİLİK

Tüm çalışanlara genç yaşlı, kadın erkek farketmeden sağlanan emeklilik hakkı malulen emekliliktir. Malulen emeklilik çalışanların, işe girdikten sonra yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle verilir. Eğer bir çalışan işe girdikten sonra yıllar içerisinde sağlığını kaybeder çalışamayacak duruma gelir ve bu durumu sağlık raporuyla tespit ettirirse malulen emekli olma hakkı elde eder.

Malulen emeklilik için;

İlk olarak çalışanın sağlık raporu alması gerekiyor. Sağlık raporunda kişinin en az yüzde 60'lık iş gücü kaybı yaşadığı bildirilmeli ardından ise bu raporun da SGK Sağlık Kurulu Heyetinde Onaylanması gerekir. Ayrıca çalışanın 1800 günlük primi olması ve 10 yıllık sigortalılık süresini sağlaması istenir. Tüm bu koşulların ardından yaş şartsız emeklilik hakkı verilir.

10, 15 yılla 2002 2008 2014 2016 şartıyla 1800, 3600, 4500 4700 gün sigortayla SGK 4A emeklilik

15 YIL 3600 GÜNLE EMEKLİLİK - 2014 YILI ŞARTINA DİKKAT

Bir kadın veya bir erkek ilk sigortasını 1999 yılının 8 Eylül tarihi öncesinde ödemiş olması durumunda yaş haddinden emeklilik hakkı elde eder. Bu hak 10 yıl sigortalılık gün şartı ve 3600 gün prim şartıyla sağlanır. Çalışanlar için bu hakkı elde etmenin tek yolu 8 Eylül 1999'dan önce SGK primi ödemiş olmak.

2014 Yılı Şartı

SGK daha önceki yıllarda 3600 günle emekliliği 60 yaşın altında da sağlıyordu. Ancak 2014 yılından sonra 3600 gün ve 15 yıl şartlarını sağlayanlar emekli olmak için 60 yaşını beklemek zorundalar.

4500 GÜN 4600 GÜN 4700 GÜN SİGORTAYLA EMEKLİLİK 2002 2008'DEN SONRA İŞE GİRENLER

2002 yılından sonra işe girenler emekli olmak istediklerinde en erken yaş haddinden emekli olabilirler. Bu emeklilik hakkı ise 25 yıl ve 4500 gün prim ile sağlanır. Normal emeklilik ise 7000 gün prim ve 25 yıl şartıyla verilir.

2008'den Sonra İşe Girenler

Eğer bir çalışan 2008'den sonra işe girmişse yaş haddinden emeklilik iki aşamalı sağlanır. 2008'den 2016'ya kadar ve 2006 sonrası.

Normal emeklilik hakkı ise 7200 gün ve 25 yıl şartıyla verilir.

2008 - 2016 yılları arasında işe girenler her bir yıl için 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300 günle primle emekli olma hakkı elde ederler.

2016'dan sonra emeklilik isteyenler ise yaş haddinden emeklilik hakkını 5400 gün primle yakalarlar.

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI BAĞLANIR?

Emekli olmak için bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe verilir ve Temmuz ayı içerisinde onay alınırsa ödenen prim tutarına göre maaş bağlanır. Ödenen primler tavan yada yüksek ücretli primler ise emekli maaşı hesabı ödenen rakam üzerinden belirlenir. Ancak hayatı boyunca asgari ücret düzeyinden prim ödenmiş ise maaş tutarı taban aylık olarak bağlanır.

Emekli maaşlarına yapılan son düzenlemenin ardından Temmuz ile Aralık 2022 döneminde emekli olacaklar en az 3.500 TL maaş alacaklar. Prim ödemesi ne kadar yüksek oranlı ise bağlanacak aylık o oranda artacak.